Case-Jusek-bild-och-platta-1.jpg

Nu vet Jusek vad som krävs

Publicerad i:

Jusek är ett fackförbund för akademiker. Och inte vilka akademiker som helst, Jusek riktar sig exklusivt till sex utbildningsgrupper: jurister, ekonomer, kommunikatörer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare.

Behöver en sådan organisation verkligen positionerna sig; jobba med sitt varumärke? Har de inte, bara genom sin existens, en unik ställning och en given kundkrets i form av medlemmar från de sex utbildningsgrupperna?

Nej, riktigt så enkelt är det inte. För konkurrens finns. Från stora Unionen till mindre specialförbund som helt och hållet riktar sig till en viss utbildningsgrupp, till exempel Civilekonomerna. 

Dessutom är fackförbundens ställning generellt sett inte lika stark i dagens läge. Det är inte längre lika självklart att gå med i ett fack. 

Som Juseks strategiska kommunikationsbyrå har Vinter ett brett spann av uppdrag. Vår kommunikationsstrateg Fredrik Karlsson säger så här om fackförbundens utmaningar:

- Att veta vilka vi är, vad vi gör, vad vi vill och vem vi vänder oss till är lika viktigt för Jusek och andra fackförbunden som alla andra verksamheter. Att vara trygg i sin identitet och tydlig i sitt budskap är den stora utmaningen nu när konkurrensen bland förbunden hårdnar. Genom fusioner ser vi hur nya större och starkare kollegor och konkurrenter dyker upp på marknaden. Ett nytt intressant fenomen som de övriga förbunden måste hantera.

Vinter antog utmaningen
När Vinter och Jusek inledde sitt samarbete fanns en tydlig önskan från de senare: Utmana oss! Så det vi först gjorde var att formulera en extremt offensiv målsättning: Jusek ska bli 100 000 medlemmar inom tre år (idag är antalet omkring 85 000).

Elsa Saboonchi, marknads- och kommunikationschef för Jusek, vill också identifiera en annan viktig uppgift för kommunikationen:

- Vi har en hög igenkänning bland jurister och ekonomer, många förknippar oss som förbundet för just dessa två. Så vi behöver stärka positionen bland de övriga grupperna: kommunikatörer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare.

Det här är mål som kräver insatser på både kort och lång sikt; varumärkesarbete såväl som snabba taktiska insatser.

Ny webb på väg
Juseks webbplats är navet i all kommunikation, och vår bedömning var att den i dess nuvarande form behövde förändras i grunden. För Jusek ska webben dels fungera som informationskanal med fokus på medlemsfördelar, dels leda till att besökarna registrerar sig som nya medlemmar. Men för att nå dit fanns först andra punkter att beta av, det berättar Sofia Flodmark, projektledare och kundansvarig på Vinter:

- Vi har tagit fram en varumärkesstrategi, en kommunikationsstrategi och uppdaterat den grafiska profilen med en avdelning för den digitala kommunikationen. Det här var en förutsättning för att webbplatsen skulle kunna utvecklas på rätt sätt.

Arbetet med webben innefattar också omfattande UX- och SEO-arbeten. Målet är att den nya webbplatsen ska lanseras under hösten 2018.

Kommunikationskoncept för kännedom
Men samtidigt behöver Jusek också göra löpande extern kommunikation, både för att tydliggöra sitt varumärke och för att värva nya medlemmar.

Vinter står bakom kommunikationskonceptet Vi vet, som positionerar Jusek som akademikerförbundet med mest kunskap för sina medlemmar. Detta har applicerats i flera kampanjer med mycket lyckat resultat, både mot yrkesarbetande och studenter. Två av dem kan du läsa mer om här.

Studentkampanj, sommaren 2017
Studentmedlemskapet är en introduktion till facket med låg avgift och anpassade tjänster. För Juseks del finns naturligtvis en önskan att ”fånga in” studenterna för att stärka relationen och öka möjligheterna till att de fortsätter att vara medlemmar när de börjar arbeta.

Under kampanjperioden juli-augusti 2017 var målet att överträffa resultatet av förra årets motsvarande värvningsarbete. Dessutom fanns en önskan om att kampanjen skulle stärka Juseks varumärke inom målgruppen studenter.

 - Tidigare hade Jusek mest jobbat med postala dr. Vi insåg att ett sådant inte skulle garantera att kampanjmålet nåddes, och föreslog därför en bredare kampanj för att få större genomslagskraft, säger Vinters digitala projektledare Sofia Flodmark.

 - Vi smalnade också av målgruppen till studenter mellan 19 och 25 år, som vi bedömde vara mest mottagliga för kommunikationen.

Vi vet-konceptet tweekades en smula: Jusek visste nu inte bara allt om fördelarna med att bli studentmedlem, utan hade dessutom koll på hela det lokala studentlivet. Var fikar man i Linköping? Vilka är de skönaste löprundorna i Uppsala? Och så vidare.

Detta budskap togs ut i följande kanaler:

  • Spottar i Acasts podcaster
  • Kommunikation i sociala medier
  • Postalt dr
  • Event med Juseks studentambassadörer på fem utvalda lärosäten över hela Sverige

När kampanjen var slut hade antalet nya medlemmar ökat med över 200 procent jämfört med förra året.

- Vi har aldrig gjort en mer framgångsrik studentkampanj. Det här är all time high, berättar Sofie Siegfrid, Juseks projektledare för kampanjen. 

Sofie Siegfried fick till och med blommor av förbundsstyrelsen som tack när de såg resultatet.

 
Förklarande text till filmerna:
Med hjälp av Juseks studentambassadörer gjordes filmer där de nya studenterna fick ställa frågor om det lokala studentlivet (och livet för övrigt). Svaren kom i Instagraminläggens texter.

Medlemsvärvning, yrkesarbetande
Vi har under flera perioder gjort flera värvningskampanjer mot yrkesarbetande, där olika kampanjer har fokuserat på olika medlemsfördelar.

Ett postalt utskick med inspiration från klassiska efterlysningslappar var startskottet. Och det sa pang! Drygt 40 000 postala utskick gjordes under perioden april-november 2016. Där fanns en kod som ledde till en kampanjsajt där man kunde anmäla sig som medlem. Hela 15 procent av mottagarna loggade in på sidan.

Den senaste i raden, som i skrivande stund fortfarande pågår handlar om att framhäva Juseks styrkor inom karriärplanering och yrkesutveckling för sina medlemsgrupper. Så i två reklamfilmer gjorda i november 2017 kommunicerades detta.

Vinters art director Joakim Söderqvist berättar om idéerna till filmerna:

- Det finns mycket pseudovetenskap och ”hitte på” där ute, med många tvivelaktiga så kallade experter. Filmerna visar på ett kul sätt hur det kan bli om man inte får stöd av de som verkligen kan sin sak.

Elsa Saboonchi fyller i:

- Filmerna är i sig imagebyggande och positionerar Jusek som akademikerförbundet som verkligen vet. Samtidigt blir de också en del av en kampanj för att värva nya medlemmar som nu drar igång. Tack vare Vinter har tidigare värvningskampanjer fallit mycket väl ut, så jag har förstås stora förväntningar.

Budskapen kommuniceras även genom spottar i Acasts podcaster och genom annonsering och inlägg i sociala medier.

I de senare anpassar vi innehållet och gör retargeting – precis som i alla digitala kampanjer Vinter gör handlar det om att hela tiden mäta, analysera och eventuellt förändra budskap för att nå optimalt resultat för de investerade pengarna. Och lika självklart levererar vi statistik till Jusek, ner på minsta klick. Allt för att kunna skapa ännu mer träffsäker kommunikation framöver. 

Arbetsgrupp:
Anders Ahlbom, copywriter
Sofia Flodmark, projektledare/kundansvarig
David Hakeberg, digital kreatör
Fredrik Karlsson, strateg
Joakim Söderqvist, art director

kampanj kampanjsajt podcast Sociala medier

Publicerat onsdag 10 januari, 2018

Läs också: